Chào mừng bạn đến với NEBA!

 

Bạn có biết..?

...rằng định hướng mục tiêu là một đặc điểm chung mà những người kinh doanh thành công đều có. Một số người tự có định hướng mục tiêu hơn so với những người khác. Mọi người đều có thể thiết lập mục tiêu và làm việc để đạt được chúng. Đặt mục tiêu. Lập kế hoạch để đạt được chúng. Thực hiện theo tiến độ đã đề ra của mình. Nếu cần thiết, thay đổi mục tiêu hoặc cách thức để đạt được chúng.

Là một học viên đăng ký của NEBA

  • Bạn có quyền truy cập vào các bài học, bài tập và bài kiểm tra qua video của chúng tôi
  • Bạn có thể đọc toàn bộ nội dung của cuốn sách NEBA "Bạn có trong tay những gì?"
  • Bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận của NEBA
  • Bạn được giảng viên của NEBA tư vấn riêng về nội dung kế hoạch kinh doanh của mình