Chào mừng bạn đến với NEBA!

 

Bạn có biết..?

...rằng thông tin phản hồi từ khách hàng giúp bạn đi đúng hướng. Tất cả doanh nghiệp đều cần thông tin phản hồi của khách hàng để phát triển sản phẩm và dịch vụ của mình. Nếu không có thông tin phản hồi, việc phát triển sản phẩm của bạn có ít cơ hội để thành công. Làm thế nào để bạn thu thập thông tin phản hồi?

Là một học viên đăng ký của NEBA

  • Bạn có quyền truy cập vào các bài học, bài tập và bài kiểm tra qua video của chúng tôi
  • Bạn có thể đọc toàn bộ nội dung của cuốn sách NEBA "Bạn có trong tay những gì?"
  • Bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận của NEBA
  • Bạn được giảng viên của NEBA tư vấn riêng về nội dung kế hoạch kinh doanh của mình