Chào mừng bạn đến với NEBA!

 

Bạn có biết..?

...rằng nhiều ý tưởng kinh doanh tốt ra đời do sự tình cờ! Nhưng việc bắt đầu thu thập những ý tưởng kinh doanh tốt một cách hệ thống và sử dụng các phương pháp giải quyết vấn đề sáng tạo (ví dụ động não) để xem một trong những ý tưởng của bạn có tiềm năng kinh doanh tốt hay không cũng không phải là một ý tưởng tồi.

Là một học viên đăng ký của NEBA

  • Bạn có quyền truy cập vào các bài học, bài tập và bài kiểm tra qua video của chúng tôi
  • Bạn có thể đọc toàn bộ nội dung của cuốn sách NEBA "Bạn có trong tay những gì?"
  • Bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận của NEBA
  • Bạn được giảng viên của NEBA tư vấn riêng về nội dung kế hoạch kinh doanh của mình