Chào mừng bạn đến với NEBA!

 

Bạn có biết..?

...rằng những người bán hàng giỏi bán cả lợi ích không chỉ tính năng. Ý tôi muốn nói về điều này là gì? Người ta không muốn mua những thứ vì chất liệu hoặc kích thước hoặc trọng lượng sản phẩm - trừ khi các tính năng này mang lại cho họ lợi ích. Người ta muốn mua những thứ mà tiết kiệm tiền, mang lại cho họ nhiều thời gian rãnh rỗi hơn hoặc có tuổi thọ lâu hơn. Tất cả đều là những lợi ích. Hãy nỗ lực vào việc bán những lợi ích!

Là một học viên đăng ký của NEBA

  • Bạn có quyền truy cập vào các bài học, bài tập và bài kiểm tra qua video của chúng tôi
  • Bạn có thể đọc toàn bộ nội dung của cuốn sách NEBA "Bạn có trong tay những gì?"
  • Bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận của NEBA
  • Bạn được giảng viên của NEBA tư vấn riêng về nội dung kế hoạch kinh doanh của mình