Chào mừng bạn đến với NEBA!

 

Bạn có biết..?

...rằng bạn không thể nhìn thấy bằng mắt thường thái độ của mình nhưng nó rất hữu hình. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa thái độ tích cực và thái độ tiêu cực, sự khác biệt về thái độ chính là sẵn sàng để học đối với một người "Tôi đã biết hết về nó". Dừng lại và tự hỏi mình: Thái độ chủ yếu của bạn là gì?

Là một học viên đăng ký của NEBA

  • Bạn có quyền truy cập vào các bài học, bài tập và bài kiểm tra qua video của chúng tôi
  • Bạn có thể đọc toàn bộ nội dung của cuốn sách NEBA "Bạn có trong tay những gì?"
  • Bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận của NEBA
  • Bạn được giảng viên của NEBA tư vấn riêng về nội dung kế hoạch kinh doanh của mình