Chào mừng bạn đến với NEBA!

 

Bạn có biết..?

...rằng quản lý thời gian là một kỹ năng có giá trị đối với một doanh nhân. Mỗi doanh nhân cần quản lý thời gian của mình để đảm bảo kinh doanh có lãi. Đôi khi điều này có nghĩa là tập trung vào việc marketing, đôi khi bạn cần phục vụ tốt và tập trung vào một khách hàng. Bạn nên làm gì hôm nay để đảm bảo lợi nhuận của công ty mình?

Là một học viên đăng ký của NEBA

  • Bạn có quyền truy cập vào các bài học, bài tập và bài kiểm tra qua video của chúng tôi
  • Bạn có thể đọc toàn bộ nội dung của cuốn sách NEBA "Bạn có trong tay những gì?"
  • Bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận của NEBA
  • Bạn được giảng viên của NEBA tư vấn riêng về nội dung kế hoạch kinh doanh của mình