Chào mừng bạn đến với NEBA!

 

Bạn có biết..?

...rằng không chỉ một loại tính cách thích hợp để trở thành doanh nhân. Nhiều loại tính cách có khả năng điều hành công việc thành công như là doanh nhân. Điều quan trọng đó là bạn thích thú và có động lực làm việc trong lĩnh vực của mình và rằng bạn làm việc thông qua các điểm mạnh của bản thân.

Là một học viên đăng ký của NEBA

  • Bạn có quyền truy cập vào các bài học, bài tập và bài kiểm tra qua video của chúng tôi
  • Bạn có thể đọc toàn bộ nội dung của cuốn sách NEBA "Bạn có trong tay những gì?"
  • Bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận của NEBA
  • Bạn được giảng viên của NEBA tư vấn riêng về nội dung kế hoạch kinh doanh của mình