Nộp đơn xin tài trợ

Chúng tôi muốn giúp bạn khởi nghiệp và tiến bước trong cuộc sống. Nếu bạn tìm thấy chính mình trong những tình huống mà bạn quan tâm để xem liệu việc tự kinh doanh và kinh doanh riêng sẽ là một giải pháp tốt cho bạn, nhưng bạn thiếu tiền để trả học phí, bạn có thể nôp đơn xin tài trợ NEBA. Điều này có nghĩa là học phí của bạn sẽ được một nhà tài trợ trả thông qua chúng tôi.

Điền vào mẫu đơn dưới đây và nộp để học mà không phải trả phí.

Chào mừng bạn đến với NEBA!

  Xem video giới thiệu

Bạn có trong tay những gì

Chương miễn phí trong sách của NEBA! Đọc thêm...