Ví dụ về lập kế hoạch kinh doanh

Lưu ý: Đây là phiên bản mẫu kế hoạch kinh doanh cơ bản của NEBA. Các học viên đã đăng ký có quyền truy cập vào phiên bản đầy đủ, bao gồm tư vấn và các ví dụ cho mỗi chương về kế hoạch kinh doanh.

A. Giới thiệu

B. Tại sao công ty tồn tại (giải thích ngắn gọn về lý do tại sao bạn xây dựng công ty này?)

C. Sứ mệnh của công ty là gì?

D. Ý tưởng kinh doanh là gì?

E. Những đối thủ cạnh tranh chính và chúng ta sẽ đánh bại họ trong cạnh tranh bằng cách nào

F. Kế hoạch marketing

G. Các nguồn lực chính

H. Ngân sách cho năm đầu tiên

I. Chỉ tiêu và mục tiêu chính trong năm đầu (hoặc 06 tháng)

Đăng ký là học viên NEBA để viết kế hoạch kinh doanh trực tuyến của bạn

Các học viên NEBA đã đăng ký có quyền truy cập vào công cụ văn bản trực tuyến sẽ hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh của riêng bạn dựa trên mẫu này. Công cụ này sẽ giúp bạn theo dõi tiến độ của bạn bằng cách tự động xác định văn bản của bạn khi bạn thực hiện và đưa ra tùy chọn nhận tư vấn cá nhân về kế hoạch kinh doanh của bạn từ các giảng viên của NEBA.

Tải mẫu này về

Mẫu kế hoạch kinh doanh này cũng có sẵn để tải về. Khi sử dụng tập tin này bạn có thể dễ dàng bắt đầu soạn thảo kế hoạch kinh doanh của riêng mình.

Tải tập tin về