Thông tin liên hệ

Tổng giám đốc điều hành và Chủ tịch của NEBA

Jouni Suonpää
jouni.suonpaa@neba.fi

NEBA Office

info@neba.fi

Các văn phòng tại Phần Lan


Rautatienkatu 19-21, 15110 Lahti

Annankatu 29 A 8, 00100 Helsinki

Chào mừng bạn đến với NEBA!

  Xem video giới thiệu

Bạn có trong tay những gì

Chương miễn phí trong sách của NEBA! Đọc thêm...