Chào mừng bạn đến với NEBA!

NEBA (Học viện Kinh doanh Bắc Âu) là một học viện dựa trên nền web. Tại NEBA, chúng tôi tìm cách giúp đỡ và đào tạo con người để tiến hành khởi nghiệp, phát triển công việc kinh doanh hiện tại của họ, nghiên cứu kinh doanh và nhận bằng của học viện về nghiên cứu kinh doanh.

Chào mừng bạn đến với NEBA!

  Xem video giới thiệu

Bạn có trong tay những gì

Chương miễn phí trong sách của NEBA! Đọc thêm...