LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA BẠN

Trong chương trình đào tạo qua video thực tế này, chúng tôi đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi sau đây:

  • Kế hoạch kinh doanh là gì
  • Tại sao phải lập kế hoạch kinh doanh
  • Làm thế nào để lập kế hoạch kinh doanh

Cuối cùng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ví dụ về một kế hoạch kinh doanh.

Bài học qua video này chỉ dành cho những học viên đã đăng ký của NEBA. Hãy đăng ký ngay bây giờ để truy cập bài học này và các nội dung có giá trị khác hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản NEBA.